[Cách Dùng] cấu trúc Forget trong tiếng Anh chi tiết A-Z

685

Cấu trúc forget được sử dụng khá là phổ biến trong tiếng Anh, nó thường được sử dụng khi bạn quên một điều gì đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ cách dùng forget sao cho đúng. Trong bài viết này, Edutrip sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng forget trong tiếng anh cũng như các cấu trúc Forget trong tiếng anh, giúp bạn có thể nắm vững về kiến thức này hơn và phân biệt rõ ràng với các dạng cấu trúc tương tự.

Cách dùng cấu trúc Forget trong tiếng Anh chi tiết A-Z

1. Cấu trúc Forget trong tiếng Anh là gì?

Đầu tiên, Edutrip sẽ giúp bạn hiểu forget là gì nhé:

1.1 Định nghĩa Forget

Động từ “Forget” được sử dụng theo nghĩa quên, không nhớ hoặc coi nhẹ, coi thường cái gì đó.

Forget là một trong những động từ bất quy tắc được sử dụng thường xuyên:

 • Ở thể quá khứ: forget => forgot
 • Ở thể quá khứ phân từ: forget => forgotten hoặc forgot

Ví dụ:

 • I forgot to give her a present for her birthday. (Tôi đã quên tặng quà cho cô ấy vào ngày sinh nhật).
 • She has forgotten the reason why she was not satisfied with my homework. (Cô ấy đã quên lý do tại sao cô ấy không hài lòng về bài tập của tôi)
 • I was late for school because my mother forgot to wake me up (Tôi đã muộn học vì mẹ tôi đã quên gọi tôi dậy)

[Cách Dùng] cấu trúc Forget trong tiếng Anh chi tiết A-Z

1.2 Cách dùng Forget

Tiếp theo, Step Up sẽ hướng dẫn bạn về cách dùng forget trong tiếng anh. Cấu trúc forget trong tiếng anh thường được sử dụng trong các trường hợp:

 • Khi bạn muốn diễn đạt việc ai đó quên mất làm gì.
 • Khi bạn muốn diễn đạt việc ai đó quên mất đã làm gì.
 • Khi bạn muốn diễn đạt ai đó quên mất điều gì.

2. Cấu trúc Forget trong tiếng Anh

Forget trong tiếng Anh được sử dụng theo 2 cách: kết hợp tới to V hoặc V-ing. Trong mỗi trường hợp, nó lại diễn đạt các ý nghĩa khác nhau.

2.1 Cấu trúc Forget + to V:Diễn đạt việc ai đó quên một việc mà họ phải làm (chưa làm).

Cấu trúc Forget: S + forget + to V => quên làm cái gì.

Ví dụ:

 • The deadline for the assignment is tonight, but I forgot to do it. (Hạn cuối nộp bài tập là tối nay, nhưng tôi quên làm mất rồi).
 • I forgot to remind students to prepare a new lesson. (Tôi đã quên nhắc sinh viên chuẩn bị bài mới).
 • She forgot to reply to his messages. (Cô ấy đã quên trả lời tin nhắn của anh ấy).

2.2 Cấu trúc Forget: Don’t + forget + to V => nhắc nhở ai đó đừng quên làm cái gì.

Ví dụ:

 • Don’t forget to turn off the lights before leaving the room! (Đừng quên tắt đèn trước khi ra khỏi phòng!)
 • Don’t forget to buy the newspaper every morning! (Đừng quên mua báo mỗi sáng!)
 • Don’t forget to study well before the exam! (Đừng quên ôn bài kĩ trước kì thi!)
 • Don’t forget to return the book to the library before you graduate! (Đứng quên trả sách thư viện trước khi bạn ra trường!)

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK
2.3 Cấu trúc Forget + V_ing:dùng để diễn đạt việc ai đó quên mất điều mà họ đã làm trong quá khứ.

Cấu trúc Forget: S + forget + V_ing => quên đã làm gì.

Ví dụ:

 • I forgot loaning from him last month. (Tôi quên mất đã vay tiền của anh ấy tháng trước).
 • My brother forgot lending me his phone, he is looking for it. (Em trai tôi quên mất đã cho tôi mượn điện thoại, cậu ấy đang tìm nó).
 • She forgot taking her medicine this morning. (Cô ấy quên đã uống thuốc sáng nay).

2.4 Cấu trúc Forget + about:diễn đạt việc ai đó đã quên đi một người hoặc một việc gì đó.

Cấu trúc Forget: S+ forget + about + N/V_ing 

Ví dụ:

 • I forgot about his birthday. (Tôi quên mất sinh nhật của anh ấy).
 • My mother forgot about my mistakes (Mẹ tôi đã quên những lỗi lầm của tôi)
 • She is sad because he forgot about their wedding anniversary (Cô ấy buồn vì anh ấy quên kỉ niệm ngày cưới của họ)

Hãy ghi chú lại các cách dùng Forget trong tiếng anh này và luyện tập thường xuyên nhé!

Luyen Dai Hoc - IELTS - TOEIC Truc Tuyen Online

3. Phân biệt cấu trúc Forget, Regret và Remember

Bên cạnh động từ Forger, trong tiếng anh cũng có một số động từ khác có cách dùng tương tự, kết hợp với to V và V_ing để diễn đạt các ý nghĩa khác nhau. Trong số những động từ này, có 2 động từ dễ gây nhầm lẫn với Forger nhất dó là Regret và Remember. Step Up sẽ giúp bạn phân biệt các động từ này để có thể dùng Forget sao cho đúng nhất và không gây khó hiểu cho người nghe nhé.

3.1 Cấu trúc Remember

Động từ “Remember” được sử dụng theo nghĩa nhớ, trái nghĩa hoàn toàn với động từ Forget, thường xuất hiện trong các dạng bài tập kiểm tra nghĩa của từ hay các cặp từ trái nghĩa.

Tương tự như forget, remember khi dùng cũng kết hợp với to V và V_ing để thể hiện các nghĩa khác nhau.

– Cấu trúc Remember + to V được sử dụng để diễn đạt việc nhớ phải làm gì đó (chưa làm)

Ví dụ:

 • Remember to turn off all electrical appliances before leaving. (Nhớ tắt các thiết bị điện trước khi ra về.)
 • Remember to bring your phone. (Nhớ mang điện thoại nhé.)
 • Remember to cook chicken for dinner. (Nhớ nấu gà cho bữa tối nhé.)

– Cấu trúc Remember + V_ing được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa nhớ đã làm gì.

Ví dụ:

 • I remember bringing the medicine. (Tôi nhớ là tôi đã mang thuốc).
 • I remember studying this math well. (Tôi nhớ là tôi đã học kỹ bài toán này rồi).
 • I remember replying to his messages. (Tôi nhớ là tôi đã trả lời tin nhắn của anh ấy rồi.)

Lưu ý: Don’t forget …= Remember…

Ví dụ:

Don’t forget to prepare well before the graduation exam = Remember to prepare well before the graduation exam.

(Đừng quên/ Nhớ chuẩn bị thật tốt trước kì thi tốt nghiệp.)

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

3.2 Cấu trúc Regret

Động từ “Regret” được sử dụng theo nghĩa lòng thương tiếc, nỗi ân hận.

Tương tự như forget và remember, regret khi dùng cũng kết hợp với to V và V_ing để thể hiện các nghĩa khác nhau.

– Cấu trúc Regret + to V dùng để thể hiện sự lấy làm tiếc khi làm gì.

Với cấu trúc này, regret thể hiện sự lấy làm tiếc khi phải thông báo cho người nghe sự việc gì đó. Trong trường hợp này, regret thường đi kèm với các động từ announce, inform, say hoặc tell, …

Ví dụ:

 • I regret to announce that you failed the exam. (Tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn đã trượt kì thi)

– Cấu trúc: Regret + (not) V_ing dùng để thể hiện sự hối hận vì đã làm gì.

Trong cấu trúc này, regret thể hiện sự hối hận vì không làm gì hay đã làm gì trong quá khứ.

Ví dụ:

 • I regret coming back late, the dorm is closed (Tôi hối hận vì đã về muộn, kí túc xá đóng cửa mất rồi)

[Cách Dùng] cấu trúc Forget trong tiếng Anh chi tiết A-Z

3.3 Từ trái nghĩa với Forget

Từ mang ngữ nghĩa trái ngược với Forget trong tiếng Anh là Remember

Forget mang nghĩa quên (đã) làm gì

Remember mang nghĩa nhớ đã làm gì

Trong tiếng Anh, cấu trúc Remember cũng rất giống với cấu trúc Forget, đều có thể kết hợp với động từ nguyên mẫu thêm To (To V0) hoặc động từ thêm “ing” (V-ing).

ForgetRemember là một trong các dạng cấu trúc thường xuất hiện trong các bài tập về yêu cầu viết lại câu hay tìm từ đồng nghĩa.

Cấu trúc để viết lại câu với ForgetRemember trong tiếng anh:

Don’t forget… = Remember…

Ví dụ:

 • Don’t forget to give me the book = Remember to give me the book. (Đừng quên/Nhớ đưa sách cho tôi).
 • Don’t forget to have breakfast before work = Remember to have breakfast before work. (Đừng quên/Nhớ ăn sáng trước khi làm việc)

3.4 Các động từ có 2 cách chia giống với Forget

Dưới đây, Step Up sẽ liệt kê một số động từ có cấu trúc tương tự như Forger, hãy đọc kỹ và ghi nhớ để không bị nhầm lẫn và vận dụng một cách chính xác nhé.

Động từ Cấu trúc Ví dụ
Stop Stop + to V: Dừng để làm việc gì

Stop + V-ing: Dừng, chấm dứt việc gì

I stop to check the process.

Tôi dừng lại để kiểm tra quy trình.

I stopped smoking to protect my health.

Tôi đã dừng hút thuốc để bảo vệ sức khỏe.

Regret Regret + to V: lấy làm tiếc khi làm điều gì (chưa làm)

Regret + V-ing: hối hận vì đã làm gì (đã làm)

I regret not to apologize to him

Tôi hối tiếc vì không xin lỗi anh ấy.

I regret breaking up with him.

Tôi hối tiếc vì đã chia tay với anh ấy.

Try Try + to V: Cố gắng làm gì đó

Try + V-ing: Thử làm điều gì đó

I’m trying to perfect my exercise as much as possible.

Tôi đang cố gắng hoàn thiện bài tập tốt nhất có thể.

This is the best movie i know, try seeing it!

Đây là bộ phim hay nhất tôi biết, hãy thử xem đi!

Remember Remember + to V: Nhớ phải làm gì (chưa làm)

Remember + V-ing: Nhớ là đã làm gì (đã làm)

Remember to be on time for the meeting.

Hãy nhớ đến cuộc họp đúng giờ.

I remember seeing the documents somewhere.

Tôi nhớ là tôi đã thấy tập tài liệu ở đâu đó.

 

Bài viết trên đã tổng hợp chi tiết về các cách dùng Forget trong tiếng Anh. Step Up hy vọng các bạn đã có thể hiểu rõ về cách sử dụng cũng như các cấu trúc của chúng và có thể phân biệt chúng với các động từ có cấu trúc tương tự. Hãy ghi chú đầy đủ và luyện tập thường xuyên để ngày càng nâng cao kiến thức tiếng Anh của mình nhé!