[Phân Biệt] Cấu trúc HOW MUCH và HOW MANY đơn giản A-Z

Đăng bởi Writer
Tháng Một,
05/01/2023

Các chủ đề liên quan thực tiễn như giao tiếp khi mua hàng và trao đổi về giá cả là nội dung không thể thiếu khi học và làm các bài tập tiếng anh. Để có thể hỏi về số lượng và giá cả thì một cách đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng cấu trúc how many và how much. Tuy nhiên, 2 cấu trúc này khá dễ gây nhầm lẫn, vậy làm sao để phân biệt cấu trúc how many và how much cũng như cách dùng của chúng, hãy cùng Edutrip tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Phân biệt cấu trúc HOW MUCH và HOW MANY trong tiếng Anh

1. Cấu trúc và cách dùng how many

Trong tiếng anh, khi muốn hỏi về số lượng hoặc giá cả của một thứ gì đó, người ta thường dùng các từ để hỏi như how many hoặc how much, vậy cách dùng how much và how many cũng như sự khác nhau của how much và how many là như thế nào? Hãy cũng Edutrip tìm hiểu cấu trúc và cách dùng how many trước nhé.

1.1 Cấu trúc how many là gì?

– How many với nghĩa “bao nhiêu” được dùng trong tiếng anh để hỏi về số lượng của một cái gì đó.

– How many chỉ được sử dụng cho danh từ đếm được và danh từ theo sau How many luôn phải là danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ:

How many people are there in your family? (Nhà bạn có bao nhiêu người?)

How many books do you have? (Bạn có bao nhiêu quyển sách?)

1.2 Cách dùng how many

Trong các bài kiểm tra hay trong giao tiếp tiếng Anh, how many thường được sử dụng với cấu trúc bao gồm câu hỏi và câu trả lời như dưới đây:

1.2.1 Cấu trúc how many đi với động từ “to be”

Cấu trúc:

How many + danh từ đếm được số nhiều (Plural Noun) + are there?

→ There is/ There are + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How many chicken dishes are there in the party? (Có bao nhiêu món gà trong bữa tiệc?)

→ There are two. (Có 2 món.)

 • How many mobile phones are there in the table? (Có bao nhiêu cái điện thoại ở trên bàn?)

→ There are three. (Có 3 cái.)

 • How many cars are there in the garage? (Có bao nhiêu chiếc xe ô tô trong ga ra?)

→ There is one (Có 1 chiếc)

 • How many kinds of pen are there in your bag? (Có bao nhiêu loại bút trong cặp của bạn?)

→ There is one. It’s ballpoint pens. (Có 1 loại. Nó là bút bi)

 • How many bottles of wine are on the shelf? (Có bao nhiêu chai rượu trên kệ?)

→ There are five (Có 5 chai)

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

1.2.2 Cấu trúc how many với động từ thường

Cấu trúc:

How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + have?

→ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How many kilograms of meet do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu kí thịt?)

→ I want to buy four kilograms. (Tôi muốn mua 4 kí.)

 • How many tomatos does your mother need? (Mẹ của bạn cần bao nhiêu quả cà chua?)

→ She needs two. (Mẹ tôi cần 2 quả.)

 • How many hours a day does the doctor want you to exercise? (Bác sĩ muốn bạn tập thể dục bao nhiêu giờ một ngày?)

→ He wants three hours a day. (ông ấy muốn tôi tập 3 giờ một ngày.)

 • How many more subjects do you need to graduate from college? (Bạn cần bao nhiêu môn nữa để tốt nghiệp đại học?)

→ I need 4 subjects (Tôi cần 4 môn)

 • How many cigarettes does your father smoke per day? (Bố của bạn hút bao nhiêu gói thuốc mỗi ngày?)

→ He smokes 1 packs (Ông ấy hút 1 gói)

Luyen Dai Hoc - IELTS - TOEIC Truc Tuyen Online

2. Phân biệt cấu trúc how many và how much

Tiếp theo là how much, cùng Edutrip phân biệt cách dùng how much và how many xem có gì khác biệt nhé! Cả how much và how many đều mang nghĩa là “bao nhiêu”, tuy nhiên, cấu trúc how much trong tiếng Anh chỉ được sử dụng cho các danh từ không đếm được (Uncountable Noun).

Bạn có thể tham khảo thêm: Cách sử dụng cấu trúc MAKE trong tiếng Anh chính xác nhất.

2.1 Cấu trúc và cách dùng how much với động từ to be

Cấu trúc:

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + is there?

→ There is/ are + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How much water is there in the human body? (Có bao nhiêu nước trong cơ thể con người?)

→ There are about 70%. (Có khoảng 70%.)

 • How much coffee is there in the cup? (Có bao nhiêu cà phê trong cốc?)

→ There are 30 mililiters. (Có 30ml)

 • How much dust is there in the air in Hanoi? (Có bao nhiêu bụi trong không khí ở Hà Nội?)

→ There are 25µg in 1 cubic meter (Có 25µg trong 1m3)

 • How much is there in the electricity bill? (Hóa đơn tiền điện bao nhiêu tiền?)

→ There are one million VNĐs (Có 1 triệu VNĐ)

 • How much beef is on the table? (Có bao nhiêu thịt bò trên bàn?)

→ There are two dishes (Có 2 món)

2.2 Cấu trúc how much đi với động từ thường

Cấu trúc:

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + do/does/ did + S + V?

→ S + V + Từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How much milk do you want for your smoothie? (Bạn muốn bao nhiêu sữa cho món sinh tố?)

→ I want 50 milliliters. (Tôi muốn 50 ml.)

 • How much meat does he need for lunch? (Anh ấy cần bao nhiêu thịt cho bữa trưa?)

→ He needs 1 kilogram (Anh ấy cần 1 kg)

 • How much garlic do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu tỏi?)

→ I want 300 grams (Tôi muốn 300g)

 • How much sugar do you want to add? (Bạn muốn thêm bao nhiêu đường?)

→ I want one spoon (Tôi muốn 1 muỗng)

 • How much time does he have left? (Ông ấy còn bao nhiêu thời gian?)

→ He only has 4 months left (Ông ấy chỉ còn lại 4 tháng)

Khác với cấu trúc How many, bên cạnh dùng để hỏi về số lượng, How much còn được sử dụng để hỏi về giá cả.

2.3 Cấu trúc how much hỏi giá với động từ to be

Cấu trúc:

How much + is/are + S? (Cái gì đó có giá là bao nhiêu?)

→ S + is/are + giá tiền (Nó có giá …)

Ví dụ:

 • How much is this fish? (Con cá này có giá bao nhiêu?)

→ It is 50.000 VND. (Nó có giá 50 000 VND.)

 • How much is that motorbike? (Cái xe máy đó bao nhiêu tiền vậy?)

→ It is 40 milions of VND. (Nó có giá 40 triệu VNĐ)

 • How much are this pens? (Những cây bút này có giá bao nhiêu?)

→ there are 10.000 VND. (Nó có giá 10 000 VND.)

 • How much are that tickets? (Những cái vé đó bao nhiêu tiền vậy?)

→ There are 700.000 of VND. (Nó có giá 700 000 VNĐ)

 • How much is that jewelry? (Món trang sức này giá bao nhiêu?)

→ It is 500.000 of VND. (Nó có giá 500 000 VNĐ)

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

2.4 Cấu trúc how much hỏi giá với động từ thường

Cấu trúc:

How much + do/does + S + cost? (Cái gì đó giá là bao nhiêu?)

→ S + cost/costs + giá tiền (Nó có giá …)

Ví dụ:

 • How much does this desktop cost? (Cái máy tính để bàn này giá bao nhiêu?)

→ It costs $7000. (Nó có giá 7000 đô.)

 • How much does the ao dai cost? (Chiếc áo dài này giá bao nhiêu?)

→ It costs $200. (Nó có giá 200 đô.)

 • How much does that the magazine cost? (Tạp chí này giá bao nhiêu?)

→ It costs $20. (Nó có giá 20 đô.)

 • How much does this dishes cost? (Những món này giá bao nhiêu?)

→ It costs $400. (Nó có giá 400 đô.)

 • How much does the books cost? (Những quyển sách này giá bao nhiêu?)

→ It costs $40. (Nó có giá 40 đô.)

3. Bài tập cấu trúc how much và how many

Để giúp bạn củng cố lại kiến thức của cấu trúc How much và How many edutrip gửi đến bạn 2 bài tâp dưới đây kèm đáp án, lưu ý là bạn nên làm xong hãy xem đáp án ở cuối bài nha.

Bài 1: Điền How many hoặc How much vào chỗ trống thích hợp:

 1. ………………… coffee is there in the fridge?
 2. ………………… bananas do you want?
 3. ………………… tones can you speak?
 4. ………………… boys are there in your room?
 5. .………………….. pencils are there in your bag?
 6. ………………… milk do you drink everyday?
 7. ………………… kilos of tea does your mother need?
 8. ………………… loaves of bread does she want?

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau

1.________ apples does your father want?

A. How much        B. how many         C. how         D. how long

2. ________ breads do you want?

A. How often         B. How many         C. How much         D. How

3. ________ pens does your brother want? – A dozen.

A. How much         B. How many         C. How         D. What

4. There are ________ things to do here

A. many         B. much         C. a lot         D. little

5. This laptop ________ $800.

A. cost         B. costs         C. is costing         D. costing

Đáp án

Bài 1:

 1. How much
 2. How many
 3. How many
 4. How many
 5. How many
 6. How much
 7. How many
 8. How many

Bài 2:

 1. A
 2. B
 3. B
 4. A
 5. B

Với bài viết trên, Edutrip đã chia sẻ đến bạn một cách chi tiết và cụ thể nhất về cách dùng how much và how many. Chúng tôi tin rằng qua bài viết, bạn đã có thể phân biệt cấu trúc how many và how much một cách tốt nhất để có thể vận dụng vào giao tiếp hằng ngày cũng như có thể vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng và đạt kết quả tốt nhất. Đừng quên ghi chú lại và luyện tập thường xuyên về hai cấu trúc này nhé. Edutrip sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong quá trình nâng cao kiến thức và phát triển khả năng tiếng anh của bạn.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản