Truyện ANIMALS IN DANGER- Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Đăng bởi Writer
Tháng Bảy,
13/07/2022

ANIMALS IN DANGER là một cuốn sách phi hư cấu, lý tưởng cho những người học tiếng Anh sơ cấp muốn cải thiện và thực hành tiếng Anh. Cuốn sách chứa đựng nhiều từ vựng hữu ích được phân loại cẩn thận và dễ hiểu, kèm theo âm thanh để bạn có thể nghe cùng lúc khi đọc. Cuốn sách cực kỳ phù hợp với trẻ nhỏ, những bé thích chơi với động vật và đồ chơi. Câu chuyện trong cuốn sách muốn nói lên rằng những con người cũng là mối nguy hiểm lớn đối với động vật. Họ lấy đất của chúng, và chặt cây cối nơi động vật ở.Con người gây ô nhiễm sông và biển, và giết những con vật lớn để lấy da hoặc làm thuốc. Hiện có khoảng 7.000 loài động vật đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ các loài động vật trên thế giới – khỏi chúng ta?

[maxbutton id=”1″ url=”https://ti.ki/e9y0AJII/O4DLTT9P” ]  [maxbutton id=”3″ url=”https://shope.ee/8pAptP2TsP” ]

We know about and can give names to about one million animals. But there are more than thirty million species of animal in the world. Every year some o these species disappear and we never see them again. But with third million different species, do one or two matter?

Different people give different answers to this question, but more and more people are saying: “Of course they do – they are all important!”. So why do people think that?

Chúng ta biết về và có thể đặt tên cho khoảng một triệu loài động vật. Nhưng có hơn ba mươi triệu loài động vật trên thế giới. Mỗi năm một số loài này biến mất và chúng ta không bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Nhưng với ba triệu loài khác nhau, liệu một hay hai có quan trọng không?Những người khác nhau đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này, nhưng ngày càng có nhiều người nói: “Tất nhiên là có – tất cả đều quan trọng!”. Vậy tại sao mọi người lại nghĩ như vậy?

[maxbutton id=”1″ url=”https://ti.ki/e9y0AJII/O4DLTT9P” ]  [maxbutton id=”3″ url=”https://shope.ee/8pAptP2TsP” ]

Link download trọn bộ: Truyện ANIMALS IN DANGER- Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Mua sách tiếng Anh – IELTS giá siêu rẻ: Tại đây

Xem thên phần khác trong bộ: Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản