Truyện Love Or Money – Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Đăng bởi Writer
Tháng Bảy,
24/07/2022

Câu truyện Love or Money của oxford bookworms là một trong những câu chuyện được đánh giá là hay nhất trong bộ chuyện này, nó dạy cho người đọc cách để có thể cân bằng giữa tình yêu và tiền. Hiểu về giá trị của tiền cũng như giá trị của tình yêu trong cuộc sống.

Trích đoạn

[maxbutton id=”1″ url=”https://ti.ki/e9y0AJII/O4DLTT9P” ]  [maxbutton id=”3″ url=”https://shope.ee/8pAptP2TsP” ]

“Jackie put the sandwiches on the table. ‘Mother,’ she said, ‘Diane phoned. She wants money for her train ticket.’

Molly closed her eyes for a minute. Then she stood up. ‘This afternoon I want you to get the house ready for the weekend,’ she said. ‘Oh, and please go to the village later and get my tablets.’ ‘Yes, Mother,’ Jackie said.

Molly went to the door.

‘Mother, please wait a minute,’ Jackie said. ‘Peter Hobbs came here this morning. He’s very angry with you about that letter. He lost his job, you know. Why did you write to his office? He wants to talk to you about it.’

‘Well, I don’t want to talk to him,’ Molly said. She opened the door. ‘But Mother, you don’t understand. He’s seventeen, and it was his first job. He’s very, very angry. He says . . . he says he’s going to kill you!’

Molly did not answer. She went out of the room and closed the door.”

Tiếng Việt

“Jackie đặt bánh mì lên bàn. “Mẹ,” cô ấy nói, “Diane gọi điện. Cô ấy muốn tiền mua vé tàu của mình. ‘

Molly nhắm mắt trong một phút. Rồi cô ấy đứng dậy. “Chiều nay tôi muốn bạn chuẩn bị ngôi nhà cho cuối tuần,” cô nói. “Ồ, và hãy vào làng sau và lấy máy tính bảng của tôi.” “Vâng, thưa mẹ,” Jackie nói.

Molly ra cửa.

Jackie nói: “Mẹ, xin hãy đợi một chút. ‘Peter Hobbs đã đến đây vào sáng nay. Anh ấy rất tức giận với bạn về bức thư đó. Anh ấy đã mất việc, bạn biết đấy. Tại sao bạn lại viết thư cho văn phòng của anh ấy? Anh ấy muốn nói chuyện với bạn về điều đó. ‘

“Chà, tôi không muốn nói chuyện với anh ấy,” Molly nói. Cô ấy đã mở cánh cửa. “Nhưng Mẹ ơi, mẹ không hiểu đâu. Anh ấy mười bảy tuổi, và đó là công việc đầu tiên của anh ấy. Anh ấy rất, rất tức giận. Anh ta nói . . . anh ta nói rằng anh ta sẽ giết bạn! ‘

[maxbutton id=”1″ url=”https://ti.ki/e9y0AJII/O4DLTT9P” ]  [maxbutton id=”3″ url=”https://shope.ee/8pAptP2TsP” ]

Molly không trả lời. Cô đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.”

Link download trọn bộ: Truyện Love Or Money – Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Mua sách tiếng Anh – IELTS giá siêu rẻ: Tại đây

Xem thên phần khác trong bộ: Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Trên đây là toàn bộ thông tin về cuốn sách Love Or Money – Oxford Bookworms chúc bạn đọc sách vui vẻ và nói tiếng Anh trôi chảy trong tương lai.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản