Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends?

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
17/05/2022

Dưới đây là tổng hợp các từ vựng của sách tiếng Anh Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends?. Các từ vựng có đầy đủ nghĩa phiên âm và loại từ để các giáo viên và học sinh có thể tham khảo một cách dễ dàng nhất.Xem Thêm:

Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends?

Từ Vựng Unit 5 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 5 are they your friend (1)

STT English Từ Loại Phiên Âm Nghĩa
1 Friend n /frend/ người bạn
2 Friends n /frendz/ những người bạn
3 They pronoun /ðeɪ/ họ
4 Are tobe /ɑ:(r)/

Ngữ Pháp Unit 5 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Các sử dụng ngữ pháp và các mẫu câu cơ bản.

Ngữ Pháp Cách dùng Ví Dụ
1. Giới thiệu một người bạn của mình cho người khác
 • This is my friend, + name.
 • This is my friend, Nam. (Đây là bạn của tớ, Nam.)
2. Nói rằng ai đó là bạn của mình
 • Name + is my friend.
 • Lan is my friend. (Lan là bạn của tôi)
 • Hung is my friend. (Hùng là bạn của tôi.)
3. Hỏi xem ai đó có phải bạn bè của bạn hay không
 • (?) Is + this/ that + your friend?
 • (+) Yes, it is.
 • (-) No, it is not.
 • Is this your friend? (Đây có phải là bạn của bạn không?)

  Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.)
 • Is that her friend? (Đó có phải là bạn của cô ấy không?)No, it isn’t. (Không phải đâu.)
4. Hỏi xem một só người có phải bạn bè của bạn hay không
 • (?) Are they your friends?
 • (+) Yes, they are.
 • (-) No, they are not.
 • Are they your friends? (Họ có phải là bạn của bạn không?)
 • No, they are not. (Không, họ không phải.)

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

Ngữ âm Unit 5 sách tiếng Anh lớp 3 – Tập 1.

Luyện phát âm /æ/, /e/ theo các âm và từ dưới đây.

/æ/ Thanks
/θæŋks/
And
/ænd/
That
/ðæt/
Dad
/dæd/
/e/ Sent
/sent/
Ten
/ten/
Spell
/spel/
Pen
/pen/

 

Trên đây là toàn bộ kiến thức về nội dung Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends?. Hy vọng ba mẹ và các em có thể sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản