[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you? hay nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
16/05/2022

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you? của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 28 – 29.Xem thêm:

LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you?

1. Nghe và lặp lại – Listen and repeat.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28 - 29 Tập 1

f five I’m five years old. Tôi 5 tuổi.
s six I’m six years old. Tôi 6 tuổi.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Nghe và viết – Listen and write. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
  • 1. I’m five years old.
  • 2. I’m six years old.
  • Tôi 5 tuổi.
  • Tôi 6 tuổi.

3. Chúng ta cùng hát ca – Let’s chant

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
How old are you? 

One, two, three, four.

How old are you? Three, three.

I’m three.

How old are you? Five, five.

I’m five.

How old are you? Six, six.

I’m six.

Bạn bao nhiêu tuổi?

Một, hai, ba, bốn.

Bạn bao nhiêu tuổi? Ba, ba.

Tôi ba tuổi

Bạn bao nhiêu tuổi? Năm, năm.

Tôi năm tuổi

Bạn bao nhiêu tuổi? Sáu, sáu.

Tôi sáu tuổi.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Đọc và nối – Read and complete.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28 - 29 Tập 1

Kết Quả

1. c 2. a 3. b

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1 – c: Who’s that?

It’s my friend Linda.

1 Đó là ai?

Đó là bạn tôi Linda.

2 – a: How old are you?

I’m six years old.

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

Tôi sáu tuổi.

3 – b: Is that Mary?

Yes, it is.

3. Đó là Mary phải không?

Vâng, đúng rồi.

5. Đọc và viết – Read and write.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Hoa: How old are you, Nam?

Nam: I’m eight years old.

1. Hoa:  Bạn bao nhiêu tuổi, Nam?

Nam:  Mình tám tuổi.

2. Tony: How old are you, Quan?

Quan: I’m ten years old.

2. Tony: Bạn bao nhiêu tuổi, Quân?

Quân: Mình mười tuổi.6. Dự án – Project.

Trò chuyện với người bạn bên cạnh của em, Viết tên và tuổi của bạn vào bảng sau, bằng cách đặt câu hỏi tuổi.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
How old are you, Nam?

I’m nine years old.

Bạn bao nhiêu tuổi vậy Nam?

Mình 9 tuổi.

Trên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you? hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản