[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

1234
[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 3 – Tiếng Anh lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 44-45.LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

1. Nghe và lặp lại – Listen and repeat.

Bài nghe:

Đáp án:

c come May i come in? Tôi có thể vào được không?
d down May i sit down? Tôi có thể ngồi xuống được không?

2. Nghe và viết – Listen and write.

Bài nghe
Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. May I comein? 1. Tôi có thể vào được không?
2. Sit down, please. 2. Vui lòng ngồi xuống.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

3. Chúng ta cùng hát ca – Let’s sing.

Bài nghe.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Come in and sit down

Hello, hello, Miss Minh Hien

May I come in and sit down?

Hello, hello. Yes, you can.

Come in, sit down and study

Open your book and read aloud:

ABC DE F G!

Vào và ngồi xuống

Xin chào cô, xin chào cô, cô Minh Hiền.

Em có thể vào và ngồi xuống được không ạ?

Xin chào em, xin chào em. Vâng, em có thể.

Vào lớp, ngồi xuống và học.

Em hãy mở sách ra và đọc to:

A B C D E F G I

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Đọc và nối. – Read and match

[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1 – c: Open your book, please!

2 – e: Be quiet, please!

3 – b: May I ask a question, Mr Loc?

4 – d: May I write my name. Miss Hien?

5 – a: Don’t talk!

1. Vui lòng mở sách ra!

2. Hãy im lặng nào!

3. Xin phép thầy Lộc cho em hỏi một câu hỏi ạ?

4. Em có thể viết tên của mình phải không cô Hiền?

5. Không nói chuyện! / Hãy trật tự!5. Nhìn, đọc và viết – Look, read and write.

[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Sit down, please! 1.  Xin vui lòng ngồi xuống!
2. Don’t talk, please! 2. Làm ơn không nói chuyện!
3. A: May I go out ?

B: Yes, you can.

3. A: Xin phép cô cho em ra ngoài ạ?

B: Được, em có thể đi.

4. A: May I stand up ?

B: No, you can’t.

4. A: Em có thể đứng lên không?

B: Không, em không thể.

6. Dự án – Project

Viết và đặt những chỉ dẫn (mệnh lệnh) vào trong một cái hộp. Chọn và thực hành những chỉ dẫn (mệnh lệnh) đó.

Trên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.