[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends? hay nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
17/05/2022

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends? của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 34 – 35.Xem thêm:

LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends?

1. Nghe và lặp lại – Listen and repeat.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34 - 35 Tập 1

a that Who is that Kia là ai vậy?
e yes Yes, it is Vâng, đúng vậy.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Nghe và viết – Listen and write. 

Kết quả

1. that 2. yes

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Is that your friend? 1. Đó có phải là bạn của bạn không?
2. Yes, it is. 2. Đúng vậy.

3. Chúng ta cùng hát ca – Let’s chant.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Who’s that?

It’s Linda.

It’s Linda.

Is she your friend?

Yes, she is.

Yes, she is.

Who are they?

They’re Nam and Mai.

They’re Nam and Mai.

Are they your friends?

Yes, they are.

Yes, they are.

Are Mary and Linda your friends?

Yes, they are.

Yes, they are.

Đó là ai vậy?

Đó là Linda.

Đó là ai vậy?

Đó là Linda.

Cô ấy là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

Họ là ai vậy?

Họ là Nam và Mai.

Họ là Nam và Mai.

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

Mary và Linda là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Đọc và nối – Read and match.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34 - 35 Tập 1

Kết quả.

1. c 2. d 3. b 4. a

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1 – c: Who’s that?

It’s Tony.

1. Đó là ai vậy?

Đó là Tony.

2 – d: Is that your friend?

No, it isn’t.

2. Đó là bọn của bạn phải không?

Không, không phải.

3 – b: Who are they?

They’re Peter and Linda.

3. Họ là ai vậy?

Họ là Peter và Linda.

4 – a: Are they your friends?

Yes, they are.

4. Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

5. Khoanh tròn vào từ đúng – Circle the correct words.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Mai, this is my friend.

2. Who are they?

3. Are Peter and Mary your friends?

4. Yes, they are my friends.

5. No, they aren’t my friends.

1. Mai, đây là bạn của mình.

2. Họ là ai?

3. Peter and Mary là bạn của bạn phải không?

4. Vâng, họ là bạn của tôi.

5. Không, họ không phải là bạn của tôi.6. Dự án – Project.

Đặt những hình ảnh bạn của em lên một tờ giấy trắng và giới thiệu chúng với các bạn trong lớp.

Các em có thể trình bày dự án của mình trước cả lớp như sau: Các em có thể thu thập một số ảnh của các bạn khác (hoặc các bạn trong nhóm làm project của mình), dán tấm hình đó vào tờ giấy trống (có thể là tờ giấy A4) rồi dán chúng lên trên bảng. và sau đó, các em bắt đầu trình bày về project của mình trước lớp, người trình bày có thể sử dụng một số mẫu câu tiếng anh đã học để trình bày dự án của mình cho thật ấn tượng.

Mẫu

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
This is Minh, and this is Duong.

Minh is eight years old and Duong is eight years old, too.

They’re my friends. And they’re your friends, too.

Thank you.

Đây là Minh, và đây là Dương.

Minh 8 tuổi và Dương cũng 8 tuổi.

Họ là bạn của tôi. Và họ cũng là bạn của bạn.

Cảm ơn các bạn.

 

Trên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 5: Are they your friends? hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản