[Hướng Dẫn] LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony hay nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
16/05/2022

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 20 – 21.Xem thêm:

LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 23: This is Tony

1. Nhìn, nghe và đọc lại – Look, listen and repeat. 

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20 - 21 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)   Is that Tony?

Yes, it is.

a)  Đó là Tony phải không?

Vâng, đúng rồi.

b)   Is that Quan?

No, it isn’t. It’s Phong.

b) Đó là Quân phải không?

Không, không phải. Đó là Phong.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Chỉ và nói –  Point and say.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20 - 21 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)   Is that Peter?

Yes, it is.

a)    Đó là Peter phải không?

Vâng, đúng rồi.

b)    Is that Tony?

Yes, it is.

b)    Đó là Tony phải không?

Vâng, đúng rồi.

c)    Is that Mai?

No, it isn’t. It’s Hoa.

c)    Đó là Mai phải không?

Không, không phải. Đó là Hoa.

d)    Is that Mary?

No, it isn’t. It’s Linda.

d)    Đó là Mary phải không?

Không, không phải. Đó là Linda.

3. Chúng ta cùng nói – Let’s talk. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Is that Nam?

Yes, it is.

Is that Linh?

No, it isn’t. It’s Hoa.

Is that Mai?

Yes, it is.

Is that Peter?

No, it isn’t. It’s Tony.

Is that Phong?

Yes, it is.

Đó là Nam phải không?

Vâng, đúng rồi.

Đó là Linh phải không?

Không, không phải. Đó là Hoa.

Đó là Mai phải không?

Vâng, đúng rồi.

Đó là Peter phải không?

Không, không phải. Đó là Tony.

Đó là Phong phải không?

Vâng, đúng rồi.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Nghe và điền số- Listen and number. 

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20 - 21 Tập 1

a. 3  b. 2 c. 1 d. 4

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Nam: Is that Linda?

Hoa: Yes, it is.

1. Nam: Đó có phải là Linda không?

Hoa: Đúng vậy.

2. Quan: Is that Peter?

Mai: No, it isn’t. It’s Tony.

2. Quân: Có phải đó là Peter không?

Mai: Không, không phải vậy. Đó là Tony.

3. Mai: Is that Peter?

Tony: Yes, it is.

3. Mai: Đó có phải là Peter không?

Tony: Đúng vậy.

4. Hoa: Is that Linda?

Phong: No, it isn’t. It’s Mai.

4. Hoa: Linda đó à?

Phong: Không, không phải vậy. Đó là Mai.

5. Nhìn, đọc và trả lời – Look, read and answer.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20 - 21 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Is that Linda?

Yes, it is.

1. Đó là Linda phải không?

Vâng, đúng rồi.

2. Is that Peter?

No, it isn’t. It’s Tony.

2. Đó là Peter phải không?

Không, không phải. Đó là Tony.

3. Is that Phong?

Yes, it is.

3. Đó là Phong phải không?

Vâng, đúng rồi.

4. Is that Nam?

No, it isn’t. It’s Quan.

4. Đó là Nam phải không?

Không, không phải. Đó là Quân.6. Chúng ta cùng chơi – Let’s play. 

Line-up (Trò chơi xếp hàng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20 - 21 Tập 1

Hướng dẫn chơi và dịch.

Các bạn trong lớp tạo thành 2 nhóm (Tạm gọi là nhóm A và nhóm B) 2 nhóm này sẽ được đứng trên bục giảng và quay mặt xuống lớp. Giáo viên sẽ cung cấp cho mỗi nhóm những từ đơn lẻ (Mỗi thẻ sẽ có một từ vựng, những từ vựng này se được các thành viên trong nhóm sử dụng để tạo thành một câu có nghĩa). Các học sinh có thể tạo được nhiều câu khác nhau từ những từ này. Cô giáo sẽ đọc một ví dụ để học sinh tạo thành từ VD: “This is Lan” thì các bạn sẽ di chuyển trong hàng thật nhanh để xếp thành một hàng sao cho thành câu đúng “This is Lan”. Các thành viên nhóm B sẽ phải ngồi tạo chỗ. Nếu các bạn trong nhóm B đứng lên khi cô giáo đọc câu của nhóm A vừa tạo thành, thì các bạn nhóm B sẽ vi phạm luật chơi và phải rời khỏi trò chơi – trở thành nhóm thua cuộc và trò chơi kết thúc.

Trên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản