[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony hay nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
16/05/2022

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 22 – 23.Xem thêm:

LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony

1. Nghe và đọc lại – Listen and repeat. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
  • M – Mai – My name’s Mai
  • P – Peter – Hello, Peter
  • Tên tớ là Mai
  • Chào, Peter

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Nghe và viết – Listen and write. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. That is Tony.

2.  Yes, it is.

1. Đó là Tony.

2. Vâng, đúng rồi.

3. Chúng ta cùng hát ca – Let’s chant

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Is that Nam?

Is that Nam? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Hoa? No, it isn’t. No, it isn’t.

It’s Mai! It’s Mai!

Is that Linda? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Peter? No, it isn’t. No, it isn’t.

It’s Tony! It’s Tony!

Đó là Nam phải không?

Đó là Nam phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.

Đó là Hoa phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Mai! Đó là Mai!

Đó là Linda phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.

Đó là Peter phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Tony! Đó là Tonỵ!

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Đọc và nối – Read and complete.

LESSON 3 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony

(1) This (2) Hello (3) that (4) isn’t

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Miss Hien: (1) This is Quan.

Class: (2) Hello, Quan.

1. Cô Hiền: Đây là Quân.

Cả lớp: Xin chào, Quân.

2. Linda: Is (3) that Quan?

Nam: No, it (4) isn’t.

It’s Phong.

2.  Linda: Đó là Quân phải không?

Nam: Không, không phải.

Đó là Phong.

5. Nhìn, đọc và viết -Look, read and write.

LESSON 3 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Hi! I’m Mai.

2. This is Nam.

3. And this is Phong.

4. That’s Linda.

5. And that’s Peter.

1. Xin chào! Mình là Mai.

2. Đây là Nam.

3. Và đây là Phong.

4. Đó là Linda.

5. Và đó là Peter.6. Dự án – Project.

Vẽ một người bạn thân và tốt của em.

Sau khi hoàn thành bức tranh, Hãy điền tên bạn đó vào dòng

This is……….

LESSON 3 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is TonyTrên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 3: This is Tony hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản