[Cách Dùng] Cấu trúc MAY và MIGHT trong tiếng Anh | khác nhau?

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
03/05/2022

May và Might là hai từ có nghĩa “có thể” trong tiếng Anh. Khi sử dụng hai từ này, người nói muốn thể hiện một hành động ,sự vật hay hiện tượng có khả năng xảy ra. Nhưng hai từ này dùng trong trường hợp nào và khác nhau như thế nào?. Hôm nay Edutrip sẽ cùng bạn tìm hiểu nhé.1. Cấu trúc MAY và MIGHT trong tiếng Anh

MAY và MIGHT đều được gọi là động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh. Được sử dụng khi người nói muốn thể hiện khả năng xảy ra một cái gì đó (sự việc, hiện tượng, hành động…). Tuy nhiên cách dùng của hai từ này có phần khác nhau.

[Cách Dùng] Cấu trúc MAY và MIGHT trong tiếng Anh | khác nhau?

1.1 Cách sử dụng MAY

MAY được sử dụng khi người nói muốn diễn tả một sự việc, hiện tượng hoặc hành động có khả năng xảy ra trong tương lai hoặc ngay lúc nói có độ chắc chắn cao hơn > 50%.

Ex:

 • It’s sunny tomorrow, we may go to picnic
  (Ngày mai trời nắng, chúng ta có thể đi picnic)
 • He looks sad, He may have missed his train.
  Anh ấy trông có vẻ buồn, Có lẽ anh ta đã lỡ chuyến tàu.1.2 Cách sử dụng MIGHT

MIGHT cũng được dùng để diễn tả một hành động, sự việc, hoặc một hiện tượng có khả năng xảy ra trong tương lai, nhưng với độ chắc chắn thấp hơn MAY chỉ khoảng dưới < 50%.

 • It might happen yesterday.
  (Nó có lẽ đã xảy ra hôm qua.)
 • She might be Spanish.
  (Cô ấy có thể là người Tây Ban Nha.)

Ngoài ra MAY và MIGHT cũng có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp đặc biệt khi bạn muốn thể hiện sự trang trọng và lịch sự trong câu nói.

2. Cách sử dụng MAY và MIGHT giống như một lời xin phép trong tiếng Anh

Ngoài cách dùng để diễn tả một thứ có khả năng xảy ra thì MAY và MIGHT còn có thể được dùng khi bạn muốn xin phép làm hay thực hiện một việc gì đó. Việc bạn cần làm là sử dụng trong câu hỏi như ví dụ ở dưới là được.

VD.

 • May I come in?
  (Tôi có thể vào không?)
 • May I continue, please?

  (Cho phép tôi tiếp tục nhé?)

 • May I suggest this?
  (Cho phép tôi giới thiệu cái này nhé.)

Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng MAY và MIGHT như một lời xin phép thì hai từ có thể thay thế cho nhau và mang nghĩa hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên trong trường hợp này MAY sẽ mang nghĩa ở thời điểm hiện tại còn MIGHT sẽ là đóng vai trò là quá khứ của MAY.3. Bài tập cách sử dụng MAY và MIGHT.

Bài 1: Viết lại câu theo một cách khác và có sử dụng MAY hoặc MIGHT

  1. Perhaps Peter is in her house >> He may be in her office.
  2. Perhaps Peter is Busy. >>
  3. Perhaps she is working. >>
  4. Perhaps he wants to be alone. >>
  5. Perhaps he was tired yesterday.>>
  6. Perhaps he went home late. >>
  7. Perhaps he is going shopping. >>
  8. Perhaps Peter was Studying at 8 pm yesterday. >>
  9. Perhaps he doesn’t want to meet you. >>
  10. Perhaps Lily isn’t working today. >>
  11. Perhaps Linda didn’t feel sad yesterday. >>

Bài 2. Đặt câu với các từ cho sẵn

 1. I can’t find Lily for 2 hours. I wonder where he is.
  a. (she/go/shopping) >> She might have gone shopping.
  b. (she/play/toys) >> She might be playing with toys.
 2. I’m looking for Peter. Do you know where he is?
  a. (He/watch/TV/in the living room) >>
  b. (He/do/homework) >>
 3. I can’t find my Hat. Have you seen it?
  a. (it/be/in your room) >>
  b. (you/leave/in the my house last night) >>
 4. Why didn’t Cave answer the phone? I’m sure he was at home at the time.
  a. (She/go/to bed early) >>
  b. (She/not/hear/the Phone ring) >>
  c. (She/be/in the bath) >>ĐÁP ÁN

Bài 1:

 1. He may be in her office.
 2. He might be Busy.
 3. She may be working.
 4. he may want to be alone.
 5. Yesterday he might have been tired.
 6. he might have gone home late.
 7. he may be going shopping.
 8. Peter might be Studying at 8 pm yesterday.
 9. he may not want to meet you.
 10. lily might not be working today.
 11. Linda might not feel sad yesterday.

Bài 2:

 1. a. He might have gone shopping.
  b. He might be playing tennis.
 2. a.He may be watching TV in the living room.
  b. He might be doing his homework.
 3. a. It may be in your room.
  b. You might forget it when you visit my house the day before.
 4. a. She might go to bed early.
  b. She might not hear the Phone ring.
  c. She might be in the bath.

Trên đây là toàn bộ thông tin về cách dùng cấu trúc MAY và MIGHT trong tiếng Anh chuẩn nhất từ A-Z và những điều bạn cần phải lưu ý với cấu trúc này. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm cách dùng cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh để nâng cao trình độ ngữ pháp nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, chúc bạn học tiếng Anh thật tốt.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản