[Hướng Dẫn] LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1: Hello hay nhất

1149
Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1 Hello - LESSON 1 hay nhất

Chi tiết hướng dẫn giải Lesson 1 trong unit 1: Hello của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 6 – 7.Xem thêm:

LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1: Hello

1. Nhìn, nghe và đọc lại – Look, listen and repeat. 

[Hướng Dẫn] LESSON 1 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1: Hello hay nhất

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)   A: Hello. I’m Mai.

B: Hi/Mai. I’m Nam.

a)   A: Xin chào. Mình là Mai.

B: Xin chào Mai. Mình là Nam.

b)   A: Hello. I’m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

b)   A: Xin chào các em. Cô tên là Hiền.

B: Xin chào cô Hiền. Chúng em rất vui được gặp cô ạ.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Chỉ và nói –  Point and say.

Point and say Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 1 trang 6 - 7 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Hello. I’m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I’m Nam.

Hi, Mai. I’m Quan.

Hi, Quan. I’m Mai.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin chào Quân. Mình là Mai.

3. Chúng ta cùng nói – Let’s talk. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)  Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Quan.

Hello. I’m Phong.

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Quân.

Xin chào. Mình là Phong.

b) Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Hoa.

Hello. I’m Mai.

b) Xin chào các em. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô. Em là Hoa.

Xin chào cô. Em là Mai.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Nghe và đánh dấu tick – Listen and tick. 

Listen and tick Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 1 trang 6 - 7 Tập 1

1.B 2.A
Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Nam: Hello. I’m Nam.

Quan: Hello, Nam. I’m Quan. Nice to meet you.

1. Nam: Xin chào. Tôi là Nam.

Quân: Xin chào, Nam. Tôi là Quân. Rất vui được gặp bạn.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

2. Cô Hiền: Xin chào cả lớp. Cô tên là Hiền.

Lớp: Xin chào cô Hiền ạ. Chúng em rất vui được gặp cô ạ.

5. Chúng ta cùng viết – Let’s write. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Mai: Hello. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

1. Mai: Xin chào. Mình là Mai.

Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

2. Cô Hiền: Xin chào. Cô tên là Hiền.

Lớp học: Kính chào cô Hiền. Rất vui được gặp cô ạ.6. Chúng ta cùng hát –  Let’s sing. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Hello

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Miss Hien.

Nice to meet you.

Nice to meet you

Xin chào

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui được gặp cô.

Rất vui được gặp cô.

Trên đây là kiến thức chi tiết về Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1: Hello – LESSON 1 hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.