[Hướng Dẫn] LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Sáu,
04/06/2022

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! của sách tiếng anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất, tổng cộc có 6 phần ở trang 40-41.LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up!

1. Nhìn, nghe và đọc lại – Look, listen and repeat.

[Hướng Dẫn] LESSON 1 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Bài Nghe.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)   Good morning, Mr Loc.

Good morning, class. Sit down, please!

a)   Chào buổi sáng, thầy Lộc. / Chào thầy Lộc buổi sáng!

Chào buổi sáng, cả lớp. Mời các em ngồi!

(Chào các em buổi sáng!)

b)   Be quiet, boys!

Sorry, Sir.

b)   Hãy giữ im lặng nào, các chàng trai/ cậu bé!

Chúng em xin lỗi thầy.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Chỉ, nói và thực hiện những hành động – Point, say and do the actions. 

[Hướng Dẫn] LESSON 1 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Stand up! (Mời em đứng lên!)

a)   come here

b)   don’t talk

c)   open your book

d)   close your book

a)   lại đây/đến đây.

b)   không nói chuyện /im lặng.

c)   hãy mở sách ra.

d)   hãy đóng/gấp sách lại.

3. Chúng ta cùng nói – Let’s talk.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Don’t talk!

Come here, please!

Open your book, please!

Close your book, please!

Stand up, please!

Sit down, please!

Không nói chuyện!

Xin vui lòng đến đây!

Xin vui lòng mở sách ra!

Xin vui lòng đóng sách lại!

Mời (em) đứng lên!

Mời (em) ngồi xuống!

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Nghe và đánh dấu tick – Listen and tick.

[Hướng Dẫn] LESSON 1 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Bài Nghe

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Mr Loc: Good morning, boys and girls.

Class: Good morning, Mr Loc.

Mr Loc: Sit down, please!

1. Thầy Lộc: Chào buổi sáng, các bạn nam và bạn nữ.

Cả lớp: Chào buổi sáng thầy Lộc ạ.

Thầy Lộc: Ngồi xuống đi!

2. Miss Hien: Be quiet, boys!

Boy: Sorry, Miss Hien.

2. Cô Hiền: Hãy yên lặng, các bạn nam!

Cậu bé: Xin lỗi cô Hiền ạ.

3. Class: Goodbye, Mr Loc.

Mr Loc: Goodbye, class. Linda, come here, please!

3. Cả lớp: Tạm biệt thầy Lộc ạ.

Thầy Lộc: Tạm biệt cả lớp. Linda, đến đây, làm ơn!

5. Nhìn và viết – Look and write.

[Hướng Dẫn] LESSON 1 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Open your book, please!

2. Be quiet, please!

3. Close your book, please!

4. Sit down, please!

5. Come here, please!

6. Stand up, please!

1.  Xin vui lòng mở sách ra!

2.  Hãy giữ im lặng nào!

3.  Xin vui lòng đóng sách lại!

4.  Xin vui lòng ngồi xuống! / Mời ngồi xuống!

5.  Xin vui lòng đến đây!/ Đến đây nào!

6. Xin vui lòng đứng lên! / Mời đứng lên!6. Chúng ta cùng chơi – Let’s play.

[Hướng Dẫn] LESSON 1 - Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất

Giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh tham gia trò chơi “Simon says…”. Trước tiên chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 8 học sinh. Ví dụ giáo viên sẽ đưa ra một vài biểu hiện cho học sinh chơi trò chơi này: “hold your hand(s), turn left, close your eyes, touch your head, v.v…” Viết những biểu hiện này lên bảng và yêu cầu học sinh lặp lại một vài lần. Sau đó chỉ tay vào từng bức tranh và yêu cầu học sinh bình luận nhửng gì mà các em thấy. Một học sinh trong nhóm sẽ thực hiện hành động của Simon để nói lên sự biểu cảm. Những học sinh khác trong nhórn đó sẽ thực hiện hành động. Những học sinh nào có hành động trùng khớp với biểu hiện của bức tranh đó sẽ được ở lại nhóm, bạn nào làm sai sẽ phải rời khỏi cuộc chơi.

Trên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 6: Stand up! hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản