Tên của các châu lục và đại dương bằng tiếng anh là gì?

Trên trái đất có 7 châu lục và 5 đại dương rộng lớn, nhưng không phải ai học tiếng anh cũng đều biết tên gọi của chúng trog tiếng anh, hôm nay etrip sẽ cùng bạn đi tìm hiều tên của các châu lục và đại dương bằng tiếng anh nhé.

Ten-cua-cac-chau-luc-va-dai-duong-bang-tieng-anh

Tên của các châu lục bằng và đại dương bằng tiếng anh là gì?

1. Từ vựng, tên gọi các châu lục bằng tiếng anh

STTTừ VựngNghĩaPhiên Âm
1AsiaChâu Á/ˈeɪ.ʒə/
2AustraliaChâu Đại Dương/ Châu Úc/ɑːˈstreɪl.jə/
3AfricaChâu Phi/ˈæf.rɪ.kə/
4AntarcticaNam Cực/ænˈtɑːrk.tɪk/
5EuropeChâu Âu/ˈjʊr.əp/
6North AmericaBắc Mỹ/ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/
7South AmericaNam Mỹ/ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/

Ví Dụ:

Her boyfriend lives in Australia.
- Bạn trai cô ấy sống ở tận châu đại dương

North America, that is to say the USA and Canada
- Bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa

Cong Dong Hoc Tieng Anh Lon Nhat Viet Nam

2. Từ vựng, tên gọi các đại dương bằng tiếng anh

STTTừ VựngNghĩaPhiên Âm
1Atlantic OceanĐại Tây Dương/ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/
2Arctic OceanBắc Băng Dương/ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/
3Indian OceanẤn Độ Dương/ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/
4Pacific Ocean Thái Bình Dương /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/
5Southern OceanNam Băng Dương/ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/

Ví Dụ: 

We are on the Atlantic Ocean.
- Chúng ta ở bên bờ Đại Tây Dương

Next, we travel across the Pacific Ocean.
- Kế đến, chúng ta sẽ đi du lịch ngang qua Thái Bình Dương.

Các tốt nhất để học các từ này, là các bạn có thể ghi các từ muốn học thành một câu như ví dụ trên rồi sau đó học thuộc và nhắc đi nhắc lại những câu đó, hãy nhớ viết những câu thật hay, hoặc theo ước mơ du lịch của chính bản thân mình nhé ^^.

 

Leave A Comment

0337222539