Truyện POLICE TV- Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Đăng bởi Writer
Tháng Sáu,
07/06/2022

POLICE TV là một tắc phẩm phá an dựa trên một câu chuyện có thật của bộ truyện oxford bookworms trong một khu phố với rât nhiều cửa hàng bị trộm cướp, Công An đã sử dụng camera để tìm đối tượng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, với vựng đơn giản, dễ hiểu giúp người học luyện tập cũng như tiếp thu một cách dễ dàng.
“Every day someone steals money from people near the shops. We must stop this,’ says Dan, a police officer. The police use TV cameras but it is not easy because there are so many suspects – who is the robber?”

Truyện POLICE TV- Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

“Mỗi ngày đều có người ăn trộm tiền của những người ở gần các cửa hàng. Dan, một cảnh sát, nói. Cảnh sát sử dụng camera truyền hình nhưng không dễ vì có quá nhiều nghi phạm – ai là kẻ cướp?”

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

Một đoạn trong câu chuyện.

How much money do you take with you when you go shopping ? Are you careful ? Sometimes people steal money in the street – then you need the police to help you .

Dan , Sue , and Jim are police officers in London . They are not happy because a robber steals money from people near some shops every day .

How can they find the robber ? What does the robber look like – is it a man or a woman ? Old or young ? It is not always easy to know .

What do they have to help them ? They have radios – but robbers have phones . Dan , Sue , and Jim need something that the robber doesn’t have – they need Police TV ![maxbutton id=”1″ url=”https://ti.ki/e9y0AJII/O4DLTT9P” ]  [maxbutton id=”3″ url=”https://shope.ee/8pAptP2TsP” ]

Link download trọn bộ: Truyện POLICE TV- Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Mua sách tiếng Anh – IELTS giá siêu rẻ: Tại đây

Xem thên phần khác trong bộ: Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản