Truyện Driver In Danger – Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Đăng bởi Writer
Tháng Tám,
06/08/2020

Drive in danger là một tác phẩm được viết theo cốt chuyện ly kỳ làm ngược đọc mê mang trog từng câu chữ của bộ sách Oxford Bookworms Library. Drive in danger là tắc phẩn thuộc level starter (Cấp độ 1) của bộ chuyện, từ vựng đơn giản, các câu phong phú rất dê cho nhưng người mất gốc hoặc mới bắt đầu học tiến anh có thẻ tìm hiểu và luyện tập.

Driver in danger ảnh

Truyện Driver In Danger – Oxford Bookworms Library

Mark Miles and his son Andy were working at a truck company. One morning, they had a trouble. A worker, Gary who can drive a truck didn’t come the work on time. Later, he came. But he broke his arm, and he couldn’t drive. This day, they had to carry a load to France, but there was no one who can drive the truck, and Mark and Andy were unhappy.

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

“Mark Miles và con trai Andy đang làm việc tại một công ty vận tải. Vào một buổi sáng, họ gặp một sự cố. Một công nhân, tên Gary, người lái một chiếc xe tải đã không đến công sở đúng giờ. lúc sau, anh ấy đã đến. Nhưng anh ta bị gãy tay và không thể tiếp tục lái xe. Hôm đó, họ phải chở một chiếc xe tải đến Pháp, nhưng không có ai có thể lái chiếc xe tải, và Mark và Andy không vui.”
Drive_into_danger-2

Một trang của truyện Driver In Danger – Oxford Bookworms LibraryJust thew, Kim Parker who work at the company on holiday came. Fortunately, she had a truck licence, and she could drive the truck. And Andy could speak French, so he decided to go with Kim. So Mark showed Kim how to go to France. Gary told Kim that she have to take a lest at truck stops, and he said, he put a box of sandwich on the truck. But actually, Gary had another purpose. It’s drug. He intended to carry drugs. He told his fellow that he couldn’t carry drugs, but Kim and Andy were substitute for him………

Link Mua Sách Oxford Bookworms

[maxbutton id=”1″ url=”https://ti.ki/kt9AKoRp/O4DLTT9P” ][maxbutton id=”3″ url=”https://shope.ee/4fLGvt1RJo” ]

Link download trọn bộ: Truyện Driver In Danger – Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)

Mua sách tiếng Anh – IELTS giá siêu rẻ: Tại đây

Xem thên phần khác trong bộ: Oxford Bookworms Library Full (Update Mới Nhất)Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản