Tag: Học phí

18
Th9

Tại sao học phí khóa Dẫn Tour cao nhưng nhiều người vẫn học?

Là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đưa hình thức dẫn tour cho người nước ngoài vào chương trình giảng dạy chính thức, EduTrip đã và đang đem khóa Dẫn Tour tiếp cận được đến nhiều hơn người học Tiếng Anh giao tiếp. Với khóa Dẫn Tour cốt lõi của trung tâm, một số bạn đang đánh giá mức

Read more

26
Th4

HỌC PHÍ MỘT KHÓA HỌC DẪN TOUR TẠI EDUTRIP GẦN NHƯ MIỄN PHÍ (0.00 VND)?

4.2 06