Tag: Cụm Động Từ (Phrasal Verb)

12
Th6

Cụm Động Từ (Phrasal Verb) là gì? 100 Cụm Động Từ Phải Biết

Với những bạn đang trên bước đường chinh phục Tiếng Anh, từ vựng là một trong những nhân tố hết sức quan trọng. Trong đó, phrasal verbs (cụm động từ) là mảng từ vựng được người bản ngữ  thường xuyên sử dụng trong giao tiếp Tiếng Anh thông thường. Vậy, phrasal verbs là gì? Đâu là những phrasal verbs thông

Read more