[Phân Biệt] Cấu trúc Since và For trong tiếng Anh chuẩn nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Tư,
13/04/2022

Since và For là hai giới từ thường được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh đặc biệt là khi bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nhưng trong quá trình học chắc hẳn có rất nhiều bạn còn nhầm lẫn nhiều giữa hai từ này. Hôm nay Edutrip sẽ cùng bạn tìm hiểu sự khách biệt và cách sử dụng của hai từ này nhé.

Xem thêm:I. Since và For So sánh

1. Phân biệt since và for

Chúng ta thường sử dụng cả tính từ Since và For khi muốn diễn tả một sự việc nào đó đã xảy ra trong một khoảng thời gian bao lâu.

I have been married since 2020

(Tôi đã kết hôn từ năm 2020)

I have been married for 3 years

(Tôi đã kết hôn được 3 năm)

Như hai ví dụ trên ta có thể thấy.

Phân biệt và cách sử dụng Since và For trong tiếng Anh

  • Since + mốc thời gian (Sunday, 1990, 10 o’clock, may…..)
    (Thường có nghĩa là kể từ/từ….)

EX: She has been waiting since 5 o’clock (Cô ấy đã chờ từ lúc 5 giờ)

  • For + Khoảng thời gian cụ thể ( 5 years, 2 hours, 3 months…..)

EX: She has been waiting for 5 hours (Cô ấy đã chờ 5 tiếng rồi)

2. Một số lưu ý cách dùng

Since  For
10 o’clock        May          Monday

2017          Dinner        they came

28 December      she got up       Christmas

Two hours         3 months         3 days

5 years           30 minutes         Ages

Years            a long time          5 weeks

Trên đây là sự so sánh cơ bản cách dùng của since và for. Dưới đây sẽ là cách sử dụng chi tiết của từng tính từ, bạn kéo xuống để tiếp tục học nhé.

Xem thêm >>> Cách dùng have và have got.

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK

II. Cách dùng FOR

Thực tế trong tiếng Anh bạn có thể sử dụng For cho tất cả các thì trong tiếng Anh. Sự khác nhau duy là khoảng thời gian giữa các thì khi sử dụng For. Với thì Hoàn thành, Hoặc quá khứ đơn khi dừng for tức là bạn sẽ chỉ khoảng thời gian từ quá khứ kéo dài đến hiện tại hoặc không. Còn các thì còn lại là khoảng thời gian xảy ra ngay tại thời điểm nói.

Công thức – Cấu trúc: For + Khoảng thời gian

1. For dùng với thì hiện tại đơn

Ex: I have to work for 12 hours a day. (Tôi phải làm việc 12 tiếng một ngày)

2. For dùng với thì hiện tại tiếp diễn

Ex: He is playing game for a day (anh ấy chơi game hết cả ngày)

3. For dùng với thì hiện tại hoàn thành.

Ex: They have come for a day. (họ đã tới được một ngày)

4. For dùng với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ex: They have been married for 5 years (Họ đã cưới nhau được 5 năm)

5. For dùng với thì quá khứ đơn

Ex: I was single for 5 years (tôi đã từng độc thân 5 năm)

6. For dùng với thì tương lai đơn

Ex: I will travel and visit Vietnam for 3 months

Phân biệt và cách sử dụng Since và For trong tiếng AnhNote:

  • Không được dùng từ for với All (all day, all my life)

Ex: I have lived here for all my life

  • For có thể được dùng hoặc không trong câu khẳng định, còn với câu phủ định bắt buộc phải dùng for

Ex: They have been married (for) 5 years (không dùng for cũng được)

Ex: They haven’t talked for 2 weeks (bắt buộc phải có for mới đầy đủ nghĩa)

III. Cách dùng Since

Chúng ta thường sử dụng since để mô tả một mốc thời gian cụ thể bắt đầu một hành động, sự kiện, sự việc nào đó. thường mang nghĩa là (kể từ khi, kể từ, từ…)Công thức – Cấu trúc: Since + Mốc thời gian

1. Ta dùng since + thời gian cụ thể trong quá khứ

Since thường được dùng để nói về một thời địa cụ thể xảy ra một hành động trong quá khứ

Ex: I have studied here since 2020 (Tôi đã học ở đây kể từ 2020)

2. Since + Thì quá khứ đơn (Since là từ nối câu)

Ex: I have been studying English since I was 12 years old. (Tôi đã học tiếng anh kể từ khi tôi 12 tuổi)

3. Since There – Kể từ đó (thường dùng đầu câu)

Ex: Since there, I can’t forget here (kể từ đó, tôi không thể quên cô ấy)4. Since sử dụng trong các thì tiếng Anh.

4.1 Since dùng với thì hiện tại hoàn thành

Ex: I haven’t gone to bed since Monday. (tôi chưa hề đi ngủ từ thứ 2)

4.2 Since dùng với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ex: I have been playing football since 5 P.M (Tôi đá bóng từ lúc 5 giờ chiều)

4.3 Since dùng với thì quá khứ hoàn thành

Ex: She did have fun, more fun than she had had since the spring before the war. (Quả là cô ấy đã vui chơi thoải mái, kể từ mùa xuân trước chiến tranh.)

4.4 Since dùng với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ex: I couldn’t remember how long it had been since nightfall. (Tôi không nhớ mình nằm đó đã bao lâu sau khi màn đêm buông xuống.)

Trên đây là đầy đủ thông tin về cách sử dụng giới từ since và for trong tiếng Anh chuẩn nhất giúp bạn có thể kiến thức và sử dụng tốt hơn. Edutrip chúc bạn học tiếng Anh thật tốt và đạt hiệu quả cao.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản