Phân biệt cấu trúc Neither…nor và Either và cách dùng

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
01/05/2021

Neither…nor và either…or là cấu trúc thường xuyên gặp trong các bài thi Tiếng Anh. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn vẫn không biết cấu trúc và cách dùng chính xác của hai từ này. Trong bài viết này, EduTrip xin được chia sẻ đến bạn cách phân biệt chuẩn giữa neither…nor và either…or nhé!

  1. Cấu trúc & Cách dùng NEITHER…NOR

Neither được dùng để chỉ các đối tượng trong một tập hợp có 2 người hoặc 2 vật.

Neither…Nor dùng để diễn tả ý nghĩa phủ định: “…không…cũng không”.

“Neither” được đặt ở đầu câu và vị trí trong câu sẽ bị thay đổi thành “Neither + auxiliary verb + S”.

Lưu ý:

– Bởi bản thân “Neither” đã mang nghĩa phủ định, nên trợ động từ đứng sau “Neither” không được dùng dưới dạng phủ định (không được dùng “not).

– Đối với tập hợp có 3 đối tượng trở lên thì không nên dùng “neither” mà dùng “none”.

Ví dụ:

  • Neither I nor you are right in this situation. :Kể cả tôi hay bạn thì đều không đúng trong trường hợp này.
  • Mr. Đạt likes neither wine nor beer. : Ông Đạt không thích bia, cũng chẳng thích rượu.  1. Cấu trúc & Cách dùng EITHER…OR

– Either cũng như Neither, được dùng để chỉ các đối tượng trong một tập hợp có 2 người hoặc 2 vật.

Phân biệt cấu trúc Neither...nor và Either và cách dùng

– Either …Or dùng để diễn tả ý nghĩa: hoặc…hoặc. Cụ thể, nó diễn tả khả năng có thể xảy ra đối với một trong số hai đối tượng được nói đến. (xảy ra với đối tượng thứ nhất hoặc thứ hai)

Lưu ý:

– Đối với “either” kết hợp trợ động từ thể phủ định (do not/does not/did not).

– “not…..either” có từ “either” đứng cuối câu và vị trí câu không thay đổi “S + V + O”.

Ví dụ:

– Minh wants to ask either you or me to help him repair his computer.

Mình muốn hỏi rằng liệu bạn hoặc tôi có thể giúp anh ấy sửa máy tính.

– Either her parents or she is invited to the party tonight.

Cô ấy hoặc bố mẹ cô ấy được mời dự dạ tiệc tối nay.

  1. Cách thay thế Neither…Nor và Either…Or

– Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu: “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

Ví dụ:

– William doesn’t work there, and John doesn’t either.

William doesn’t work there, and neither does John.

William không làm việc ở đây nữa, và John cũng thế.

– She can’t wait until the baby is born, and he can’t either.

She can’t wait unitl the baby is born, and neither can he.

Cô ấy không thể chờ cho đến khi đứa bé được sinh ra, và cậu ta cũng không.  • Bài tập

1. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …

A. too      B. neither        C. either

2. Đạt: “I can’t go there.”

Trang: “…”

A.So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

3. Nhung: “You don’t do your homework.”

Trang: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

4. Hằng: “I wasn’t upset when I failed the exams last weekend.”

Thinh: “…”

A. I am not, either.

B. I didn’t, either.

C. I wasn’t, either.

5.  … I or my mother am a doctor.

A. Neither

B. Either

C. Not

  • Đáp án:
    1. C  2. B  3. B   4. B   5. A

Hy vọng thông qua chia sẻ trên, bạn có thể dễ dàng phân biệt và sử dụng giữa hai cấu trúc Neither…Nor và Either…Or một cách chính xác nhé!

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản