LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp họcThời gian họcKhải giảngSĩ SốĐăng ký
EB13118h00 thứ 4, thứ 620/02/201913/13Đăng Ký
EB13218h00 thứ 3, thứ 514/03/201912/13Đăng Ký
EB13318h00 thứ 2, thứ 518/04/201905/13Đăng Ký
EB13419h30 thứ 2, thứ 516/05/201905/13Đăng Ký
Lớp họcThời gian họcKhải giảngSĩ SốĐăng ký
EPI 136 19h30: thứ 4, thứ 610/05/201908/13Đăng Ký
EPI 137 18h00: thứ 4, thứ 614/05/201906/13Đăng Ký
EPI 138 18h00: thứ 3, thứ 516/05/201908/13Đăng Ký
EPI 139 chiều: thứ 3, thứ 514/05/201905/13Đăng Ký
Lớp họcThời gian họcKhải giảngSĩ SốĐăng ký
ENC 15219h30 thứ 525/04/201908/13Đăng Ký
ENC 15318h00 thứ 307/05201909/13Đăng Ký
ENC 15419h30 thứ 314/05/201908/13Đăng Ký
ENC 15519h30 thứ 523/05/201905/13Đăng Ký
ENC 156Sáng 9h00 thứ 523/05/201903/13Đăng Ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ