[Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1: Hello hay nhất

1120
Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1 Hello - LESSON 3 hay nhất

Chi tiết hướng dẫn giải Lesson 3 trong unit 1: Hello của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 10 – 11.Xem thêm:

LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1

1. Nhìn, nghe và đọc lại – Look, listen and repeat. 

Listen and repeat Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10 - 11 Tập 1 hay nhất

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
  • B – Bye – Bye, Nam
  • H – Hello – Hello, Nam
  • Tạm biệt Nam.
  • Xin chào Nam.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Nghe và viết – Listen and write. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Bye, Nam

2. Hello, Mai

1. Tạm biệt Nam.

2. Xin chào Mai.

3. Chúng ta cùng hát ca – Let’s chant.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Hello.

Hello, I’m Mai.

Hi, Mai.

I’m Nam

Nice to meet you.

Xin chào

Xin chào, mình là Mai

Chào, Mai

Mình là Nam

Rất vui được gặp bạn.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Đọc và nối – Read and match.

Read and match Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10 - 11 Tập 1 hay nhất

1. d 2. a 3. b 4. c

 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1 – d: Hello. I’m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

1. Hello. Cô tên là Hiền

Xin chào, cô Hiền. Rất vui được gặp cô ạ.

2 – a: Hi. I’m Nam.

Hello, Nam. I’m Mai.

2. Xin chào. Tôi là Nam.

Xin chào, Nam. Tôi là Mai.

3 – b: Bye, Mai.

Bye, Nam.

3. Tạm biệt, Mai.

Tạm biệt, Nam.

4 – c: How are you?

I’m fine, thanks.

4. Bạn khỏe không?

Tôi khỏe cảm ơn.

5. Đọc và viết – Read and write.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Hello/Hi. I’m Mai.

2. Hi, Mai. I’m Nam.

3.  Nice to meet you, Miss Hien.

4. How are you?

5. Fine/I’m fine, thanks.

1. Xin chào. Mình là Mai.

2. Chào, Mai. Mình là Nam.

3. Rất vui được biết cô, cô Hiền.

4. Bạn khỏe không?

5. Mình khỏe, cảm ơn.6. Dự án – Project.

Làm thẻ tên cho em và bạn cùng học. Giới thiệu chúng cho cả lớp. Mỗi thẻ tên gồm các phần sau:

Tiếng Anh Mẫu Thẻ Dịch Tiếng Việt
School (Tên trường):

Class (Tên lớp):

Name (Tên của bạn):

School: Le Quy Don

Class: 3A

Name: Phuong Linh

Trường: Lê Quý Đôn

Lớp: 3A

Tên: Phương Linh

Trên đây là kiến thức chi tiết về Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 1: Hello – LESSON 3 hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.