[Hướng Dẫn] LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you? hay nhất

Đăng bởi Writer
Tháng Năm,
16/05/2022

Chi tiết hướng dẫn giải LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you? của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và hay nhất dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng cộng có 6 phần ở trang 24 – 25.
Xem thêm:

LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you?

1. Nhìn, nghe và đọc lại – Look, listen and repeat.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)   This is Tony.

Hello, Tony.

a)  Đây là Tony.

Xin chào, Tony.

b)   And this is Linda.

Hi, Linda. Nice to meet you.

b)  Và đây là Linda.

Xin chào, Linda. Rất vui được biết bạn.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Chỉ và nói –  Point and say.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)   Who’s that?

It’s Mr Loc.

a)   Đó là ai vậy?

Đó là thầy Lộc.

b)  Who’s that?

It’s Miss Hien.

b)  Đó là ai vậy?

Đó là cô Hiền.

c)   Who’s that?

It’s Mary.

c)   Đó là ai vậy?

Đó là Mary.

3. Chúng ta cùng nói – Let’s talk. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
Who’s that?

It’s Mr Loc.

Who’s that?

It’s Miss Hien.

Who’s that?

It’s Mary.

Who’s that?

It’s Nam.

Who’s that?

It’s Mai.

Đó là ai?

Đó là thầy Lộc.

Đó là ai?

Đó là cô Hiền.

Đó là ai?

Đó là Mary.

Đó là ai?

Đó lò Nam.

Đó là ai?

Đó là Mai.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Nghe và đánh dấu tick – Listen and tick. 

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 24 - 25 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Nam: Who’s that?

    Mai: It’s Tony.

1. Nam: Đó là ai vậy?

Mai: Đó là Tony.

2.  Nam: And who’s that?

    Mai: It’s Mr Loc.

2. Nam: Và đó là ai?

Mai: Đó là thầy Lộc.

5. Đọc và viết – Read and write.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. A: Who’s that?

    B: It’s Tony.

1. A:  Đó là ai?

    B: Đó là Tony.

2. A: And who’s that?

    B: It’s Mr Loc.

2. A: Và đó là ai?

    B: Đó là thầy Lộc.6. Chúng ta cùng viết – Let’s write.

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1.  It’s Tony.

2.  It’s Mary.

3.  It’s Peter.

4.  It’s Linda.

1.   Đó là Tony.

2.   Đó là Mary.

3.   Đó là Peter.

4.   Đó là Linda.

 

Trên đây là kiến thức chi tiết về LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 4: How old are you? hay nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học sinh sử dụng đây như một tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc học trên lớp một cách hiệu quả nhất.

Viết bình luận của bạn:
0
Trang Chủ
0
Giỏ Hàng
File Nghe
Tài Khoản